Rasy & Racial Skills

-> Skile rasowe aktualne na obecny update gry


-> Jeżeli będą wdrożone nowe zmiany w paswynych skilach poszczególnej rasy zostaną one zaaktualizowane.

NORD

Frakcja: Ebonheart Pact

REVELER

Zwiększa wzrost doświadczenia drzewka umiejętności Two Handed o 15%. Wydłuża czas trwania spożytego napoju o 15 minut

STALWART

Zwiększa Max Stamina o 1500. Kiedy otrzymasz obrażenia zyskujesz 5 Ultimate, ten efekt może wystąpić raz na 10 sekund.

RESIST FROST

Zwiększa Max Zdrowie o 1000 oraz odporność na zimno o 2310. Niewrażliwość na status zimna.

RUGGED

Zwiększa odporność fizyczną i magiczną o 3960

DUNMER

Frakcja: Ebonheart Pact

ASHLANDER

Zwiększa wzrost doświadczenia drzewka umiejętności Dual Wield o 15%. Zmniejsza obrażenia zadawane przez Lava o 50%

DYNAMIC

Zwiększa Max Magicka oraz Max Stamina o 1875

RESIST FLAME

Zwiększa odporność na ogień o 2310. Niewrażliwość na status podpalenia.

RUINATION

Zwiększa Weapon i Spell Damage o 258

ARGONIAN

Frakcja: Ebonheart Pact

AMPHIBIAN

Zwiększa wzrost doświadczenia drzewka umiejętności Restoration Staff o 15%. Zwiększa szybkość pływania o 50%.

LIFE MENDER

Zwiększa leczenie o 6%

ARGONIAN RESISTANCE

Zwiększa Max Zdrowie o 1000 oraz odporność na Disaese o 1320. Niewrażliwość na status Disaese.

RESOURCEFUL

Zwiększa Max Magicka o 1000. Po wypiciu miksturki przywraca 4000 Health, Magicka i Stamina.

ALTMER

Frakcja: Aldmeri Dominion

HIGHBORN

Zwiększa wzrost doświadczenia drzewka umiejętności Destruction Staff o 15%. Zwiększa zdobyte doświadczenie o 1%.

SPELL RECHARGE

Kiedy aktywujesz umiejętność klasową przywracasz 400 Magicka i Stamina w zależności od tego który atrybut jest niższy. Ten efekt może wystąpić raz na 6 sekund. Kiedy używasz zdolności z castowaniem otrzymujesz 5% mniej obrażeń.

SYRABANE'S BOON

Zwiększa Max Magicka o 2000

ELEMENTAL TALENT

Zwiększa Spell Damage o 258

BOSMER

Frakcja: Aldmeri Dominion

ACROBAT

Zwiększa wzrost doświadczenia drzewka umiejętności Bow o 15%. Zmniejsza otrzymywanie obrażenia od upadku o 10%

HUNTER'S EYE

Zwiększa promień wykrycia ukrycia o 3 metry. Zwiększa prędkość poruszania się o 10% oraz penetracje fizyczną jak i magiczną o 1500 na 6 sekund po użyciu roll dodge.

Y'FFRE ENDURANCE

Zwiększa odzyskiwanie Staminy o 258

RESIST AFFLICTION

Zwiększa Max Stamina o 2000 oraz odporność na truciznę o 2310. Niewrażliwość na status zatrucia.

KHAJIIT

Frakcja: Aldmeri Dominion

CUTPURSE

Zwiększa wzrost doświadczenia drzewka umiejętności Medium Armor o 15%. Zwiększa szanse na kieszonkostwo o 5%.

ROBUSTNESS

Zwiększa regeneracje Zdrowia o 100 oraz regeneracje Staminy i Magicki o 85

LUNAR BLESSINGS

Zwiększa Max Zdrowie, Magicka oraz Stamina o 825

FELINE AMBUSH

Zwiększa krytyczne obrażenia oraz leczenie o 10%. Zmniejsza promień wykrycia w ukryciu o 3 metry.

BRETON

Frakcja: Daggerfall Covenant

OPPORTUNIST

Zwiększa wzrost doświadczenia drzewka umiejętności Light Armor o 15%. Zwiększa zdobyte Alliance Points o 1%

GIFT OF MAGNUS

Zwiększa Max Magicka o 2000

SPELL ATTUNEMENT

Zwiększa odporność magiczną o 2310. Kiedy jesteś pod wpływem efektów: podpalenia, zimna oraz wstrząsu jest on podwojony. Zwiększa odzyskiwanie Magicki o 100

MAGICKA MASTERY

Zmniejsza koszt umiejętności magicznych o 7%

REDGUARD

Frakcja: Daggerfall Covenant

WAYFARER

Zwiększa wzrost doświadczenia drzewka umiejętności One Hand and Shield o 15%. Zwiększa czas trwania każdego zjedzonego jedzenia o 15 minut.

MATRIAL TRANING

Zmniejsza koszt umiejętności staminowych o 8%. Zmniejsza efektywność efektu snares o 15%

CONDITIONING

Zwiększa Max Stamina o 2000

ADRENALINE RUSH

Kiedy zadajesz bezpośrednie obrażenia odzyskujesz 950 Staminy. Ten efekt może wystąpić raz na 5 sekund.

ORC

Frakcja: Daggerfall Covenant

CRAFTSMAN

Zwiększa wzrost doświadczenia drzewka umiejętności Heavy Armor o 15%. Zwiększa inspiracje do craftu o 10%

BRAWNY

Zwiększa Max Stamina o 2000

UNFLINCHING RAGE

Zwiększa Max Zdrowie o 1000. Kiedy zadajesz obrażenia od broni odnawiasz zdrowie o 600, ten efekt może zdarzyć się raz na 4 sekundy.

SWIFT WARRIOR

Zwiększa Weapon Damage o 258. Zmniejsza koszt sprintu o 12% oraz zwiększa premie do szybkości ruchu o 10%

IMPERIAL

Frakcja: Każda

DIPLOMAT

Zwiększa wzrost doświadczenia drzewka umiejętności One Hand and Shield o 15%. Zwiększa zdobyte złoto o 1%.

TOUGH

Zwiększa Max Zdrowie o 2000

IMPERIAL METTLE

Zwiększa Max Stamina o 2000

RED DIAMOND

Obniża koszt wszystkich twoich umiejętności o 3%. Kiedy zadajesz bezpośrednie obrażenia odnawiasz zdrowie o 333 i przywracasz 333 Magicki i Staminy. Ten efekt może wystąpić raz na 5 sekund.