GRUPY TRIALOWE WYMAGANIA

PROGRESS GRUPA

Progress grupa nastawiona jest na „end-game content” i uzyskiwanie wysokich wyników w rankingach, a więc wymagania są większe niż do dołączenia do gildii.
§ 1. Do Progress Grupy może przystąpić każdy kto spełni poniższe wymagania

a) Minimum 650 CP
b) Znajomość podstawowych mechanik rządzących grą i doświadczenie w instancjach (4 os.) na poziomie „Veteran”
c) Znajomość swojej (głównej) roli (DD, Healer, Tank) i klasy
d) Dostępność minimum 2 (określone przez raid leader’a) dni w tygodniu
e) Komunikator TeamSpeak
f) DD minimum 60K (Magicka), 70K (Stamina) DPS na Trial Dummy
g) Tanki i Healerzy będą testowani na rajdzie testowym (Vet Trial)

§ 2. Wymagana jest chęć nauki oraz samodoskonalenia się.
§ 3. Nieuzasadniona nieobecność przez 2 tygodnie może skutkować wydaleniem z Progress Grupy – nie jest to jednoznaczne z wydaleniem z gildii.
§ 4. Warunkiem członkostwa w Progress Grupie jest pierwszeństwo Trialowania – rezerwujemy sobie czas w taki sposób aby nie kolidował on z jakimikolwiek innymi aktywnościami (w tym trialowaniem z innymi grupami) w naszej lub jakiekolwiek innej Gildii.
§ 5. Wymagane jest, aby wszelkie spóźnienia w dni progresowe były zgłaszane – jest to tylko gra, ale szanujmy pozostałe osoby z Progress Grupy które na was czekają


SEMI GRUPA

Semi-Grupa nastawiona jest na trening graczy średnio zaawansowanych chcących trenować Triale na poziomie VETERAN
§ 1. Do Semi Grupy może przystąpić każdy kto spełni poniższe wymagania

a) Minimum 500 CP
b) Znajomość podstawowych mechanik rządzących grą i doświadczenie w instancjach (4 os.) na poziomie „Veteran”
c) Komunikator TeamSpeak
d) DD minimum 40K DPS na Trial Dummy

§ 2. Wymagana jest chęć nauki oraz samodoskonalenia się.
§ 3. Nieuzasadniona nieobecność przez 2 tygodnie może skutkować wydaleniem z Semi Grupy – nie jest to jednoznaczne z wydaleniem z gildii.
§ 4. Warunkiem członkostwa w Semi Grupie jest pierwszeństwo Trialowania – rezerwujemy sobie czas w taki sposób aby nie kolidował on z jakimikolwiek innymi aktywnościami (w tym trialowaniem z innymi grupami) w naszej lub jakiekolwiek innej Gildii.
§ 5. Wymagane jest, aby wszelkie spóźnienia w dni treningowe były zgłaszane – jest to tylko gra, ale szanujmy pozostałe osoby z Semi Grupy które na was czekają